Kalendarium

idea


Pierwsze rozmowy o narodzinach pomysłu powołania nowego związku zaczęły się w wakacje 2014 r. Wśród pracowników wyczuwało się potrzebę zmian w sposobie myślenia o prawach pracowniczych i formach ich obrony. Brak wsparcia prawnego ze strony związków zawodowych dla pracowników przenoszonych do innych spółek w ramach budowanego CUW-u, brak przepływu informacji oraz niezrozumiałe decyzje, nie uwzględniające potrzeb pracowników a jedynie dbanie o partykularne interesy, sprzeniewierzenie się hasłom głoszonym na sztandarach… spowodowały utratę zaufania do tychże organizacji i zmobilizowały liczną grupę pracowników do utworzenia związku, który będzie tworzony przez pracowników dla pracowników.

Dalej poszło już szybko:

jesień 2014 r. w branży mówi się o konsolidacji sektora. Docelowo mają pozostać dwie albo trzy grupy energetyczne w kraju.
początek 2015 r. pracownicy Enei wybierają swoich przedstawicieli w organie nadzorczym – przedstawicieli niezależnych. Kandydaci związków poza Radą Nadzorczą. Pierwszy wyraźny sygnał, oczekiwania załogi są jednoznaczne – pytanie co dalej?
połowa 2015 r. impuls przychodzi „z dołu” – od pracowników. Sytuacja w branży, plany dla sektora skłaniają do przeprowadzenia kluczowych rozmów i działań, których efektem jest powstanie Komitetu Założycielskiego.
jesień 2015 r. wybieramy nazwę. Tworzymy synergię.
grudzień 2015 r. złożenie dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym.
29 stycznia 2016 r. otrzymanie wpisu: KRS 0000598864 – powstaje synergia.
luty 2016 r. uregulowanie kwestii formalnych. Założenie konta bankowego, rejestracja i zgłoszenie związku we właściwych urzędach. Pierwsze pomysły na stronę internetową.
4 kwietnia 2016 r. spotkanie w celu wybrania pierwszych władz.
20 kwietnia 2016 r. synergia rozpoczyna oficjalną działalność - w ENEA S.A., ENEA Centrum i ENEA Trading. Już pierwszego dnia staje się największą organizacją w ENEI. Ogromny sukces w spółce matce przenosi się na pozostałe podmioty w Grupie. Synergia ma ponad stu członków.
28 kwietnia 2016 r. synergia ma swoich członków w kolejnej spółce: ENEA Operator
12 maja 2016 r. działamy w ENEA Oświetlenie
16 czerwca 2016 r. działamy w ENEA Serwis
1 października 2016 r. zawieramy umowę z Kancelarią Prawną na bieżącą obsługę. Członkowie związku mogą również korzystać z porad prawnika
20 października 2016 r. synergia ma już pół roku! W tym czasie spotykaliśmy się z naszymi członkami, ilość synergetycznie zakręconych zwiększyła się ponad dwukrotnie – obecnie jest nas ponad 200 w sześciu spółkach Grupy Enea i nadal poszerzamy swoje szeregi
2 stycznia 2017 r. wnosimy do Państwowej Inspekcji Pracy o wpisanie naszego związku jako strony zakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników ENEA S.A. oraz Spółek Zależnych
20 kwietnia 2017 r. pierwsze urodziny synergii
8 maja 2017 r. pierwszy członek synergii w Enea Logistyka
14 grudnia 2017 r. po niemal rocznej batalii Sąd jednoznacznie uznał reprezentatywność synergii, a Państwowa Inspekcja Pracy wpisała nasz związek jako stronę Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
grudzień 2017 r. pierwsze synergiczne badanie satysfakcji. Pytamy jaka ma być synergia?
29 marca 2018 r. synergia się nie układa - piszą o tym w ogólnopolskich mediach
20 kwietnia 2018 r. synergia ma już dwa lata