Pytania i odpowiedzi

1. Jaka jest wysokość składki członkowskiej w synergii?
  Standardowa wysokość składki dla członka to 0,3% podstawy jego płacy zasadniczej. Jest to jedna z najniższych składek członkowskich jakie możesz płacić będąc członkiem związku zawodowego działającego w Grupie ENEA (większe związki mają średnio co najmniej 2 razy wyższe składki niż my). Członkowie władz naszego Związku płacą wyższe składki, tj. 0,6%.
2. Skąd nazwa synergia?
  Główny trzon nazwy naszego związku czyli „synergia” oddaje nasze podejście do współpracy tak między członkami związku, jak i z innymi związkami zawodowymi działającymi w Grupie Kapitałowej ENEA. Dobro pracowników jest dla nas najważniejsze. Chcemy budować wartość firmy, działając transparentnie na rzecz pracowników.
3. Kto może przyłączyć się do synergii?
  Do synergii może przyłączyć się każdy pracownik, którejkolwiek ze spółek Grupy Kapitałowej Enea. Obecnie działamy w 7 spółkach GK ENEA: Enea S.A., Enea Trading – gdzie jesteśmy największą organizacją związkową, w Enea Centrum, Enea Oświetlenie, Enea Operator, Enea Serwis oraz Enea Logistyka.
4. Czy mogę zapisać się do synergii jak należę obecnie do innego związku zawodowego?
  TAK. Przy czym konieczne jest jednoczesne wypisanie się ze związku, w którym się obecnie jest.
5. Jak zmienić związek zawodowy, do którego należę obecnie, na synergię?
  Zmiana przynależności z jednego związku zawodowego na synergię jest bardzo łatwa. W tym celu należy pobrać i wypełnić Deklarację Przystąpienia, po czym należy ją odesłać na adres synergii podany tutaj. Ważne jest, aby nie zapomnieć się wypisać z dotychczasowego związku zawodowego. Aby to zrobić należy wypełnić Deklarację Rezygnacji. Wypełniony dokument należy odesłać na adres korespondencyjny związku zawodowego, z którego chcemy zrezygnować.
6. Czy synergia ma takie same prawa i możliwości jak każdy inny dotychczas działający w Grupie Kapitałowej Enea związek zawodowy?
  TAK. Prawa, obowiązki i możliwości są takie same. Mamy jednak nadzieję, że efekty działalności synergii będą bardziej widoczne i odczuwalne dla pracowników.
7. Czy zarząd synergii otrzymuje wynagrodzenie? W jakiej jest ono wysokości?
  NIE. Zarząd synergii nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. Działamy pro bono. Co więcej, członkowie władz związku płacą wyższe składki.
8. Czy w synergii są tzw. etaty związkowe?
  NIE. Nie ma i nie będzie żadnych etatów związkowych. Wszyscy w synergii pracujemy społecznie. Dzięki temu jesteśmy niezależni od Pracodawcy.
9. Z czego utrzymuje się związek zawodowy?
  Synergia prowadzi działalność w oparciu o składki członkowskie, których wysokość została tak skalkulowana by z jednej strony nie była zbyt dokuczliwa dla Pracownika, z drugiej zaś by pozwalała na bezkompromisowe prowadzenie działań przez związek. Synergia utrzymuje się ze skłądek nie generując dla Pracodawców dodatkowych kosztów. Od dwóch lat korzystamy jedynie z przyznanego limitu związkowego przysługującego naszej organizacji. Dzięki temu możemy pośrednio docenić Was - naszych wiernych członków, którzy w zależności od swoich potrzeb będą mogli zatroszczyć się o swoje potrzeby. Jako nieliczni nie domagamy się od Pracodawców ekstra środków na imprezy związkowe, kilometrówki, pensje związkowe czy zakupy tekstyliów i innych tego typu gadżetów. Zamiast zabiegać o kolejne związkowe profity, chcielibyśmy aby zaoszczędzone środki trafiły do Pracowników czy to w formie premii czy też zasilenia funduszu świadczeń socjalnych, albo zwiększając budżet na coroczne wzrosty wynagrodzeń.
10. Czy synergia ma stałe wsparcie prawne w sprawach dotyczących pracowników?
  TAK. Synergia ma zawartą umowę na bieżącą obsługę prawną, która jest niezbędna przy różnego rodzaju sprawach, w szczególności z zakresu prawa pracy. Dodatkowo, nasi członkowie mają określoną pulę godzin przeznaczoną na konsultację swoich spraw z naszym mecenasem.
11. W jaki sposób odbywa się komunikacja z członkami związku?
  Stawiamy na nowoczesne metody komunikacji. Podstawowym narzędziem komunikacji jest komunikacja elektroniczna. Wszystkie aktualne kwestie zamieszczamy na naszej stronie internetowej, do której każdy Członek ma indywidualne hasło. Dodatkowo, o ważnych kwestiach informujemy mailowo lub głosujemy na elektronicznej platformie.
12. Czy związek działa transparentnie? Na co wydawane są pieniądze ze składek członkowskich?
  Jako związek zawodowy działamy transparentnie. Na bieżąco publikujemy informacje o podjętych przez zarząd związku decyzjach, czy też o tym na co wydawane są pieniądze związkowe. Nie mamy (co ma miejsce w niektórych związkach zawodowych) budżetów i kont bankowych o których wiedzą tylko nieliczni. Finanse są u nas jawne. Nie przeznaczamy pieniędzy na niepotrzebne gadżety, tylko dlatego że akurat dysponujemy wolnymi środkami. Wolimy je zachować na ewentualne propracownicze wydarzenia i batalie. Ze składek opłacamy niezbędne minimum – m.in. usługi prawne, koszty administracji, prowadzenia rachunkowości, czy czynsz za lokum.
13. W jaki sposób mam wpływ na funkcjonowanie związku?
  Każdy głos, szczególnie pracownika, który jest członkiem naszego związku jest dla nas istotny. Nie zamykamy się na świat, nie mamy monopolu na wiedzę. Każdy może do nas przyjść i podzielić się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami. Każdego chętnie wysłuchamy. Zapraszamy wszystkich do współpracy. Tych, którzy czują w sobie szczególną chęć pomagania innym i dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą z korzyścią dla pracowników, zapraszamy do angażowania się w sprawy związku. Działamy w oparciu o najlepszą wiedzę swoich członków, dzielimy się obowiązkami i kompetencjami. Kompetencje każdego pracownika mogą okazać się dla nas i dla pracowników bardzo cenne.
Dodatkowo w ważnych dla pracowników kwestiach prowadzimy głosowania na platformie internetowej, gdzie można oddać swój głos i określić w jakim kierunku mamy działać.
13. Czym synergia może się pochwalić – co zrobiła dla pracowników?
  Dwa główne dokonania synergii dotyczą obszaru świadczeń socjalnych. To bardzo ważna i niezwykle ceniona przez pracowników forma ekwiwalentu finansowego dlatego sporo energii poświęciliśmy na przywrócenie „normalności” w tej dziedzinie.
Przy bardzo ostrym sprzeciwie dwóch największych organizacji związkowych doprowadziliśmy do rewolucji w dostępności do wycieczek. Wreszcie nie są one zarezerwowane ciągle dla tych samych osób, które korzystały z tej formy dofinansowania co roku.
Dzięki staraniom synergii udało się także uruchomić Program Kart Multisport. Tu, mimo wielu głosów sprzeciwu (niestety znowu głównie ze strony innych związków zawodowych, a nie pracodawcy) od połowy 2017 roku, każdy z pracowników może korzystać z kart Multisport. Dzięki nim mają oni możliwość zregenerowania sił na basenie, w studio jogi czy na siłowni. Oprócz tego posiadacze kart mogli za darmo otrzymać w tym roku m.in. wejściówki do muzeów, kin, na parki trampolin, parki linowe, pobrać audiobooki czy korzystać z miejskich rowerów. Oprócz spektakularnego sukcesu związanego z zagospodarowaniem wolnego czasu dla pracowników, wspieramy różnego rodzaju akcje charytatywne – bardziej lub mniej oficjalnie.
Na co dzień jesteśmy zaś z Wami – pracownikami i dbamy o Wasze interesy. Podejmowaliśmy się obrony indywidualnych interesów osób, z którymi chciano bądź rozwiązano (w sposób nieuzasadniony) stosunek pracy. Podejmowaliśmy się różnych trudnych zadań, negocjowaliśmy warunki podwyżek czy zapisy w regulaminach pracy i nie tylko. Robimy to wszystko dla Was – bo Pracownicy są dla na najważniejsi.